Zewnętrzna ministacja AirQMS

Wrocław, Psie Pole

Ostatni zarejestrowany pomiar: 2018-10-10 10:06:00

Zapoznaj się z jakością powietrza w Twojej okolicy. Poniżej prezentujemy bieżące wyniki pomiarów pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 i PM1 pochodzące z zewnętrznej ministacji AirQMS umieszczonej we Wrocławiu przy al. Jana III Sobieskiego (Wrocław, Psie Pole). Stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu jest wskaźnikiem występowania smogu w otoczeniu urządzenia pomiarowego.

Wskaźnik Wartość zmierzona (pomiar chwilowy) Poziom dopuszczalny
PM 10 26.8 µg/m3 50 µg/m3 (średnia dobowa, wg GIOS)
PM 2.5 24.6 µg/m3 25 µg/m3 (średnia roczna, wg UE)
PM 1 15.7 µg/m3 brak oficjalnych norm
Wykres pyłu zawieszonego PM 10

Pomiary pochodzą z zewnętrznej ministacji AirQMS umieszczonej we Wrocławiu przy al. Jana III Sobieskiego. Czerwoną linią odniesienia zaznaczono poziom dopuszczalny pyłu PM10: 50 µg/m3 (średnia dobowa, wg GIOS). Czerwona linia nie będzie widoczna, jeżeli wartości na wykresie będą mniejsze od 50 µg/m3. Poziomy dopuszczalne zaznaczono w celach orientacyjnych. Chwilowa wartość pomiaru wyższa od poziomu dopuszczalnego (wartości uśrednianej), nie stanowi przekroczenia normy.

Wykres pyłu zawieszonego PM 2.5

Pomiary pochodzą z zewnętrznej ministacji AirQMS umieszczonej we Wrocławiu przy al. Jana III Sobieskiego. Czerwoną linią odniesienia zaznaczono poziom dopuszczalny pyłu PM2.5: 25 µg/m3 (średnia roczna, wg UE). Czerwona linia nie będzie widoczna, jeżeli wartości na wykresie będą mniejsze od 25 µg/m3. Poziomy dopuszczalne zaznaczono w celach orientacyjnych. Chwilowa wartość pomiaru wyższa od poziomu dopuszczalnego (wartości uśrednianej), nie stanowi przekroczenia normy.

Wykres pyłu zawieszonego PM 1

Pomiary pochodzą z zewnętrznej ministacji AirQMS umieszczonej we Wrocławiu przy al. Jana III Sobieskiego. Na wykresie nie zaznaczono dopuszczalnego poziomu pyłu PM1, ponieważ brakuje oficjalnych dokumentów definiujących poziom dopuszczalny.

Czy smog przedostaje się do wnętrza pomieszczeń?

Smog może przedostawać się do wnętrza pomieszczeń porzez okna, drzwi, a nawet wentylację. Nie musi to wcale oznaczać, że okna są źle zamontowane, a wentylacja niesprawna. Po prostu cząstki pyłu są na tyle małe, że stosunkowo trudno się przed nimi zabezpieczyć.